Mawasiliano


Kanisa la Moravian Tanzania - Jimbo la Kusini Magharibi

S.L.P. 377
Mbeya
Tanzania

Simu: +255 025 2502643
Fax:  +255 025 2504406
Barua Pepe: mctswp@yahoo.com

Barua Pepe Webmaster: mctswp.website@yahoo.com


See the map
Click on "Show map" to accept Google's privacy policy and see the map.
TaasisiNamba ya SimuAdressBarua Pepe
Kituo cha Baraka FM Redio na Studio +255 762 933 360 S.L.P. 377, Mbeya fmradiobaraka@gmail.com
 Chunya VTC +255 766 434 591  
 Ilindi VTC +255 767 873 640  
MVTC+255 755 766 862
S.L.P. 152, Mbeya
mvtcmbeya@gmail.com
Chuo cha Ualimu Mbeya Moravian+255 764 838 315
S.L.P. 1454, Mbeya

Hosteli ya Vijana wa Moravian  +255 755 565 181 S.L.P. 377, Mbeya 
Hospitali ya Misheni ya Mbozi+255 756 269 085
S.L.P. 340, Mbozi Songwemissionhospital@yahoo.com
Shule ya Sekondari ya Mbozi+255 754 203 749
S.L.P. 341, Mbozi Songwe
mbosec@yahoo.com
Kituo cha afya cha Nkanga   +255 769 636 006S.L.P. 379, Mbozi-Songwe 
Sadock Simwanza VTC+255 752 221 317
S.L.P. 43, Tunduma
sadocksimwanzavtc@gmail.com
Chuo cha Theolojia Utengule
+255 755 148 514
S.L.P. 185, Utengule

Yohana Wawenza Health Institute
+255 764 486 922
S.L.P. 91, Mbozi-Songwe
yohanawavenzahealth@gmail.com

Kiswahili